Regulamin

Regulamin

Zachęcamy równocześnie do zaznajomienia się z naszą polityką prywatności pod względem przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników

Regulamin dotyczy funkcjonowania witryny https://katalog.slask.pl oraz zasad dodawania wpisów do katalogu

Katalogu katalog.slask.pl należy do właściciela marki Wikirek. W związku z tzw. ustawą RODO administracją serwisu, wszelkimi sprawami dotyczącymi reklam zajmuje się “Akwilon Polska” właściciel marki WikiRek  z siedzibą w Poznaniu.

W celu uproszczenia regulaminu zastosowano w nim następujące określenia:

nasza domena – (z zachowaniem poprawności gramatycznej i odmiany) oznacza odniesienie do nazwy domeny  w każdej dowolnie skonfigurowanej postaci np. https://katalog.slask.pl,  itp. jak i wszelkich stronach odnoszących się do domeny głównej, jak i wszelkimi adresami pomocniczymi tej domeny

klient – podmiot fizyczny bądź prawny, bez względu czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, który dokonał jakiegokolwiek wpisu na naszej domenie , w jakiejkolwiek postaci.

wpis – treść dodana do publikacji w ramach serwisu naszej domeny.  Wymogi jakie musi spełniać wpis aby był dopuszczony do publikacji są określone w dalszej części regulaminu oraz na stronie Oferta. Za treść opublikowanego wpisu odpowiada wyłącznie jego autor.

komentarz – teść dodana jako komentarz do określonego wpisu.

konto – login wraz z hasłem pozwalający na dodawanie wpisów.

link – słowo lub grupa słów, pod którą jest dodany adres internetowy powodujący przekierowanie na domenę internetową. Bez znaczenia jest czy jest to domena reklamowana czy nie. Jako link traktowane są też wszelkie adresy e-mail

moderator – osoba lub program która zatwierdza dodane wpisy i przekazuje je do publikacji lub je odrzuca

1/Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na naszej domenie. W przypadku zmian w regulaminie, wprowadzenie ich wymaga również publikacji. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu (wraz z wprowadzonymi zmianami).

2/Administratorem serwisu jest Akwilon Polska właściciel marki WikiRek. z siedzibą w Poznaniu. Kontakt do administratora:
poczta elektroniczna
info@akwilon-polska.waw.pl
poczta tradycyjna
Akwilon-Polska
skrytka pocztowa nr 51
60-959 Urząd Pocztowy Poznań 2

3/ Celem naszego serwisu jest promocja oraz przedstawienie informacji dotyczących stron internetowych, produktów, marek, firm działających na ternie Polski, dlatego głównym elementem serwisu jest katalog stron-firm-produktów dostępny w zakładce Precle. Integralną częścią serwisu jest forum.

4/Wpisy do katalogu są płatne i każdorazowo moderowane przez administratorów i moderatorów. Moderacja polega na sprawdzeniu i zoptymalizowaniu wpisu pod względem SEO. Serwis nie sprawdza wpisów pod względem ich nie naruszania przez nie praw autorskich i praw pokrewnych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazanych do moderacji wpisów. Ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich i praw pokrewnych należy bezwzględnie kierować do autora wpisu. Opłata wnoszona do serwisu za publikację odnosi się tylko do trybu publikacji i sposobu jej prezentacji (wpis zwykły, wpis premium itd.). Szczegóły co do opłat i rodzajów wpisów są dokładnie określone na podstronie „Oferta”

5/Serwis nie odnosi się bezpośrednio do wpisów podlegających moderacji, nie mniej w przypadku widocznego naruszenia prawa (np. próba dokonania wpisu do katalogu strony zawierającej np. treści propagujące nienawiść lub ubliżające danej osobie) serwis ma prawo do odrzucenia wpisu pomimo wniesionej opłaty. W takim przypadku dokonana opłata nie podlega zwrotowi.

6/Bezwzględnie będą odrzucane podczas moderacji wpisy dotyczące stron odnoszących się do:

-szerzenia nienawiści rasowej, religijnej itp

-propagowania ideologii faszystowskiej, nazistowskiej oraz komunistycznej pod każdą postacią

-treści erotycznych i godzących w sferę intymną , budzących wątpliwość co do ich legalności zarówno pod względem charakteru materiałów, sposobie ich zdobycia, a w szczególności wieku

-mechanizmów, których jedynym celem jest wyłudzenie danych

-propagujących, publikujących lub sprzedających nielegalne oprogramowanie, muzykę, filmu jak i produkty ogólnie zwanymi „podróbkami”

-publikacji godzących w dobra osób trzecich jak i firm (na zasadzie lista nierzetelnych firm, pracowników etc)

Zastrzegamy, że katalog stron objętych blokadą publikacji w katalogu może ulec zmianie i zalecane jest sprawdzanie najnowszej wersji regulaminu. W przypadku uznania, że strona nie spełnia wymogów do publikacji w katalogu, ze względu na treść strony wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

7/Za treść publikowanego wpisu solidarnie odpowiadają jego autor i osoba zlecająca jego publikację (przesyłająca go do moderacji). Wszelkie roszczenia z tytułów prawnych co do wpisu należy kierować bezpośrednio do ich autora lub zleceniodawcy.

8/Wpisy będą podzielone odpowiednio kategorie, o odpowiednim przydzieleniu decyduje zlecający, w przypadku braku jego decyzji o przydzieleniu wpisu do kategorii, przed jego publikacje zostanie on przydzielony do takowej przez moderatora. Odrębną i uprzywilejowaną kategorią wpisów stanowią wpisy PREMIUM oraz wpis SPONSORA KATALOGU.

9/Wpis PREMIUM – w katalogu będzie umieszczonych tylko 5 takich wpisów rocznie. Czas publikacji takiego wpisu oraz miejsce w specjalnej zakładce na stronie głównej zależy od momentu zakupu. Pierwszą pozycję ma wpis najstarszy. Czas publikacji to rok od chwili zakupu praw do publikacji. Zakres i szczegółowe warunki wpisu premium oraz sposób jego zakupu są opisane w Ofercie.

10/Wpis SPONSORA KATALOGU – specjalny spis do katalogu, jeden na rok z rocznym okresem publikacji. Szczegóły dotyczące sposobu zakupu i warunków publikacji oraz umieszczenia informacji dodatkowych znajdują się na stronie „Oferta

11/Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do edycji bądź usunięcia wpisu. Wpisy premium oraz sponsora katalogu mają gwarantowany okres roczny publikacji. W przypadku wpisów płatnych zwykłych okres ten wynosi 6 miesięcy, w przypadku multi wpisów 3 miesiące. Nie oznacza to, że dany wpis będzie publikowany np. tylko 3 miesiące, ale w przypadku czyszczenia katalogu i kontroli aktualności wpisów ewentualne usuwanie wpisów zacznie się od tych z najkrótszą gwarancją publikacji

12/W związku ze zmianami w prawie odnoście przetwarzania danych osobowych, cześć integralną regulaminu stanowi polityka prywatności. Tam znajdują się wszelkie wymagane informacji odnoście zbierania i zasad przetwarzania danych osobowych.

13/Użytkownik naszego serwisu ma w każdej chwili prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i ich usunięcia (za wyjątkiem sytuacji, gdy ich usunięcie nie jest możliwe ze względu na inne przepisy prawne, które zobowiązują Administratora Serwisu do ich zachowania (np. informacje potrzebne do wystawienia faktury za wykonaną usługę i ich przetwarzanie oraz zachowanie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych, informacje dotyczące zakresu wykonania usługi i ich powiązanie z konkretnym zleceniem w celu ochrony praw administratora przed próbą ewentualnego wyłudzenia odszkodowania za usługę wykonaną nie zgodnie z zamówieniem itp.). Wszelkie informacje w zakresie obowiązującego prawa udzielane są poprzez wysłanie odpowiednich formularzy korzystając ze strony „Kontakt” lub w tradycyjnej formie papierowej wysłanej na adres również podany na stronie „Kontakt”

14/Strona informacyjna przed wejściem do serwisu tzw. intro z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności wyświetla się jeden raz na konkretną sesję.

15/W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

16/W sprawach spornych wymagających rozstrzygnięcia sądowego, Sądem miejscowym dla rozstrzygania danego sporu jest Sąd miejscowy dla właściciela serwisu (Poznań – Nowe Miasto).

17/Obowiązującą wersją regulaminu jest zawsze jego najnowsza wersja. Dopisanie punktu, bądź edycja istniejącego automatycznie anuluje jego poprzednie wersje w zakresie w jakim nastąpiło dopisanie lub edycja.